Jaki kredyt wybrać?

Jaki kredyt wybrać? - Wybieramy optymalny kredyt

Lokata ze stałym czy ze zmiennym oprocentowaniem - co się bardziej opłaca. ·

|

Podczas, gdy zaczynamy analizować różnego typu lokaty z pewnością spotkamy się z terminem lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Czym charakteryzują się te typy lokat, czy różnią się od siebie, w jakiej sytuacji na która z nich się zdecydować? Spróbuję odpowiedzieć na poniższe pytania. Najlepsza lokata bankowa ranking znajdziesz na tej stronie.

Oprocentowanie stałe to rodzaj oprocentowania, które jest przeważnie oferowane przez banki dla zakładanych lokat krótkoterminowych. Tego typu oprocentowanie charakteryzuje się niezmienną podczas całego czasu trwania lokaty stopa procentową. Na podstawie stopy procentowej oblicza się odsetki do lokaty. Zakładając lokatę o stałym oprocentowaniu już na samym początku wiemy jakie zyski będziemy mieć z założonej lokaty. Po założeniu tego typu lokaty możemy być pewni, że nic nie zmieni się w jej oprocentowaniu przez cały okres jej trwania.

A jak to jest z lokatami o zmiennym oprocentowaniu?

Tu sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, niż w przypadku lokat o stałym oprocentowaniu. Oprocentowanie w tego rodzaju lokacie zależy bowiem od aktualnego stanu stóp procentowych, które są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie lokat o zmiennym oprocentowaniu, zależy także od ogólnej sytuacji depozytowej na rynku finansowym. Podczas gdy Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe wówczas możliwy staje się wzrost oprocentowania środków zdeponowanych na lokacie. Natomiast oprocentowanie zostanie obniżone, gdy Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe. Na wpływ oprocentowania na lokacie o zmiennym oprocentowaniu mają także wpływ inne czynniki zewnętrzne takie jak : wskaźnik inflacji, albo też wewnętrzna decyzja banku.

Specjaliści radzą by osoby lokujące swoje oszczędności na lokatach terminowych przed ich założeniem obserwowały ogólna sytuację w gospodarce. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ reguła jest taka, że gdy gospodarka zwalania, wtedy bezpieczniej będzie wybrać lokatę bankową o stałym oprocentowaniu. W przypadku spowolnienia gospodarki istniej prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Natomiast, gdy gospodarka pędzi do przodu dużo korzystniej będzie zdecydować się na lokatę bankowa o zmiennym oprocentowaniu. W takim wypadku znacznie rośnie prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej i w związku z tym wzrost naszego oprocentowania na lokacie o zmiennym oprocentowaniu.

Te rodzaje oprocentowania: stałe i zmienne są podstawowym kryterium wyboru rodzaju lokaty przez osoby lokujące swoje środki pieniężne na lokatach bankowych.

Comments Closed