Opłacalność kredytu hipotecznego w perspektywie makroekonomicznej

500+ to najpopularniejszy program socjalny w Polsce, który obowiązuje od 2016 roku z wieloma rozszerzeniami dochodowymi. Około 3 mln rodzin wykorzystuje dodatkowe pieniądze, ale czy w celu budowania zdolności kredytowej? To akurat tematyka problematyczna, mocno dyskusyjna.

Zdolność kredytowa, a program sojcalny

Zdolność kredytowa to inaczej mówiąc zdolność do regulowania zobowiązań. W przypadku kredytów hipotecznych to zobowiązanie długoterminowe. Niewiele banków detalicznych uwzględnia zasiłki, czy fundusze „publiczne” w monitorowaniu budżetów domowych kredytobiorców? Z jakiego powodu? 500+ nie trwa wiecznie, a być może skończy się szybciej niż można przypuszczać ze względu na ograniczenia polityczne, wpływ zmiennego cyklu koniunkturalnego. Banki wskazują również, że 500+ obowiązuje tylko do 18 roku życia, a nie w okresie wymaganym do spłaty całego kredytu hipotecznego. Błędem jest analiza kredytowa na okres częściowy, a nie całościowy. Najlepsza praktyka to budowanie dodatkowymi pieniędzmi z programów socjalnych bazy oszczędności, wkładu własnego. Według aktualnych norm wkład własny pozwalający wykorzystać najlepiej kredyt hipoteczny to 20%. Przy niższych wartościach kredytobiorca zetknie się z drogim ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.

Lepsze zaplecze dla pożyczek krótkoterminowych

500+ to wydajna pomoc przy pożyczkach krótkoterminowych, a nie długoterminowych. Według statystyk większość beneficjentów spłaciła pieniędzmi zaległe długi w firmach pożyczkowych i raczej unika kolejnych umów w bankach i parabankach. To postawa, jak najbardziej słuszna przy świadomości własnych zarobków. W dalszym ciągu dobra zdolność kredytowa charakteryzująca się umową o pracę na czas nieokreślony, w tym stosunkowo niskie koszty utrzymania gospodarstwa domowego grają główną rolę przy rozpatrywaniu wniosków o kredyt hipoteczny. Średnia wartość kredytu hipotecznego w 2019 roku to ponad 270 000 złotych. Średnia rata to ponad 1500 złotych, więc wartość spora nawet dla rodziny dobrze zarabiającej.

Opieraj się na własnych dochodach dla bezpieczeństwa

Jeżeli 500+ oznacza być, albo nie być na rynku kredytów hipotecznych lepiej odłóż decyzję o zadłużeniu, aż poprawisz realną sytuację ekonomiczną, bez udziału programu socjalnego. To racjonalne podejście, które odbije się pozytywnie na rozpatrzeniu wniosku.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.